10. aukcja bibliofilska książek i starodruków

Dziesiąta aukcja bibliofilska książek i starodruków.

26 września 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w naszej kolejnej aukcji bibliofiliów.

Aukcja odbędzie się na portalu OneBid.pl.

 

Na portalu OneBid.pl znajduje się pełny katalog wraz z materiałem zdjęciowym i już od dziś można tu składać swoje limity i oferty.

 

Limity oraz oferty można także składać drogą mailową: sklep@antyksobieski.pl

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 

Finał aukcji na żywo w dniu 26 września 2020 od godziny 11:00.

 

Na aukcji 359 starannie wyselekcjonowanych obiektów, m.in. rzadkie książki przedwojenne, pierwodruki i pierwsze polskie wydania książkowe, solidne wydania literatury pięknej, cenne starodruki polskie, książka dla dzieci i młodzieży, klasyka bajek i baśni, ładnie zachowane oprawy wydawnicze czy oprawy znanych introligatorów, albumy malarstwa, książki oprawione w skórę tudzież ekskluzywne książki w skórzanych oprawach, książki na prezent dla każdego, ale także grafika.

Wśród pozycji:

MICKIEWICZ- PAN TADEUSZ z illustracjami E. M. Andriollego OPRAWA Stan BDB
TAŁASIEWICZ- O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIESPORNYCH wyd. 1899 OPRAWA JAHODA
ŁUNIŃSKI - NAPOLEON Legiony i Księstwo Warszawskie OPRAWA ilustracje
MITCHELL - PRZEMINĘŁO Z WIATREM 1948r. T.4
GRABOWSKI - KRAKÓW I JEGO OKOLICE wyd. 1866r. Ryciny
WAŃKOWICZ- NA TROPACH SMĘTKA wyd. 1936
TOŁSTOJ - WOJNA I POKÓJ t.1-6 (komplet w 2 wol.)
ŁOŚ- PAMIĘTNIKI ŁOSIA TOWARZYSZA MYSZKOWSKIEGO wyd. 1858r.
BUŁHAKOW - MISTRZ I MAŁGORZATA I wyd. 1969r.
DZIESIĘCIOLECIE POLSKI ODRODZONEJ Księga Pamiątkowa 1918-1928
REYMONT - CHŁOPI T. 1-2 [komplet] ilustracje KĘDZIERSKIEGO
ŚLEŻAŃSKA- CO DZIŚ NA OBIAD wyd. 1936
WAŃKOWICZ- SZTAFETA Książka o polskim pochodzie gospodarczym ORYGINAŁ 1939r. ilustracje OPRAWA
BYRON [GEORGE] - GIAUR. UŁOMKI POWIEŚCI TURECKIEJ. POEMA LORDA; ZABOROWSKI - DUMY PODOLSKIE ZA CZASÓW PANOWANIA TURECKIEGO. Puławy 1830.
ECO- IMIĘ RÓŻY wyd.1 skóra
FREUD- WSTĘP DO PSYCHOANALIZY wyd.1 z 1935
KRUZIŃSKI - SZKOŁA CZYLI SYSTEMATYCZNY WYKŁAD GRY NA FORTEPIANIE. Serya1. wyd. 1873
MALINOWSKI- ŻYCIE SEKSUALNE DZIKICH wyd. 1938
MICKIEWICZ- PIERWODRUKI. MELITELE. Noworocznik wydany przez Antoniego Edwarda Odyńca.
LANGER - KURS CHEMII : CHEMIJA MINERALNA PODŁUG SYSTEMU UNITARNEGO : WYKŁADY cz.1-2
MAKAREGO 730 OBIADÓW wyd. 1867r.
MAKAREGO 730 OBIADÓW wyd. 1902 r.
HEURICH - PRZEWODNIK DLA CIEŚLI wyd. 1874 drzeworyty
NAUKA POŁOŻNICZA DLA AKUSZEREK PAŃSTWA PRUSKIEGO WYD. 1879, 9 drzeworytów
POWSZECHNE PRAWO KRAIOWE DLA PAŃSTW PRUSKICH Cz.1, t.1., 1826
POWSZECHNE PRAWO KRAIOWE DLA PAŃSTW PRUSKICH Cz. 2,t.1 1826
FIEDLER -JUTRO NA MADAGASKAR!, 1939
TRIPPLIN - HYGIENA POLSKA, T1-2, 1857, barwne ryciny
MATTEI- ELEKTRO HOMEOPATJA t.1-2 wyd. 1892
HISTORYA WYZWOLENIA POLSKI ZA PANOWANIA JANA KAŹMIERZA (1655-1660). T. 1-2, 1866
MITCHELL - PRZEMINĘŁO Z WIATREM 1948r. T.1-4 [komplet w 2 wol.]
MATUSZEWSKI - CZARNOKSIĘSTWO I MEDYUMIZM wyd. 1896
TYRMAND - ZŁY wyd.1 z 1955r. Książka legenda
HUBE- HISTORYA PRAWA KARNEGO RUSKIEGO t.1-.wyd. 1870
IWANICKI - BUDOWNICTWO WIEJSKIE wyd. 1917
JELEŃSKI - ŚLADAMI PITAGORASA. ROZRYWKI MATEMATYCZNE wyd.1
SZYBIŃSKI- KROTKA WIADOMOŚĆ O ZNAKOMITSZYCH W SWIECIE MONARCHIACH t.1-2, 1813/14
LA HARPE- WOLTER MIĘDZY PROROKAMI, 1816
HAUSER- MONOGRAFIA MIASTA PRZEMYŚLA wyd. 1883r. RYCINY
SŁOWACKI- PISMA POŚMIERTNE t.1-3 wyd. 1866 PIERWODRUKI
PRUSKI- HODOWLA KONI t. I-II wyd. 1960r. dedykacja autora
SIENKIEWICZ- WYBÓR PISM t.1-12 (komplet) wyd. 1954-5r.
CZECHOW- DZIEŁA t. I-XI [komplet]
BUŁHAKOW- MISTRZ I MAŁGORZATA.
THEMIS POLSKA t.6 wyd. 1829
THEMIS POLSKA t.5 wyd. 1829
DOROHOSTAJSKI- HIPPIKA TO JEST KSIĘGA O KONIACH wyd. 1861r. RYCINY
BRZECHWA - AKADEMIA PANA KLEKSA ilustr. Szancer wyd. 1946r.,obwoluta
PIASECKI- KRONIKA PAWŁA PIASECKIEGO, wyd. 1870
PORAZIŃSKA- JAŚ I KASIA, ilustracje Zofji Stryfieńskiej
KORSAK- ROK MYŚLIWEGO wyd. 1922r.
MĄCZYŃSKI- PAMIĄTKA Z KRAKOWA t. I-III [komplet w 3 wol.] wyd. 1845
KONOPNIOCKA- O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE, wyd 1913
CALIBUS- ROZMYŚLANIA O ŻYCIU JEZUSA CHRYSTUSA wyd. 1931r. PIĘKNA OPRAWA
NOWY TESTAMENT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, WYD. 1894
JOLLY- PAMIĘTNIK REWOLUCYI FRANCUSKIEJ, wyd. 1844
NORWID- POEZYE CYPRIANA NORWIDA, 1. wyd.
CARROLL - ALA W KRAINIE CZARÓW, ilustr. Mackiewicza
MICKIEWICZ- POEZYE ADAMA MICKIEWICZA. Pięć Tomów w iednym z portretem Autora. W Warszawie 1832
PISMO ŚWIĘTE W OBRAZACH Oryginał OPRAWA RYCINY
BAKAŁOWICZ - CZYNNOSCI WOIENNE wyd. 1769r. SKÓRA
KRZYŻANOWSKI- WYKŁAD FIZYKI DO UŻYTKU SZKÓŁ WOIEWÓWDZKICH ZASTOSOWANY wyd. 1825
VERNE- NAJPOPULARNIEJSZE DZIEŁA
WYSPIAŃSKI- Corneille'a CYD wyd.1 z 1907
KONOPNICKA - NA JAGODY!
PRZEMYSŁ I HANDEL. Tygodnik 1918-1928
DŁUGOSZ- DZIEJE POLSKI, t.1 wyd. 1841
WYSPIAŃSKI, SHAKESPEARE- HAMLET wyd. 1905
BRONIEWSKI- BAGNET NA BROŃ, autograf autora
SCHLIPF- NAUKA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO wyd. 1845r.
WROTNOWSKI- ZBIÓR PAMIĘTNIKÓW O POWSTANIU LITWY w roku 1831, Paryż 1835
JOYCE- PORTRET ARTYSTY, wyd.1 z 1931
DZIENNIK WILEŃSKI 1820r.
NARBUTT- DZIEJE NARODU LITEWSKIEGO tablice
SZPILMAN- ŚMIERĆ MIASTA Pamiętniki Wł. Szpilmana 1939-1945
MIECZKOWSKI- DZIEJE LUDU IZRAELSKIEGO, wyd. 1860 Żydzi
CIUNDZIEWICKA- ROCZNIK GOSPODARSKI, wyd. Wilno 1854
KUCHARKA LITEWSKA wyd. Wilno 1863
MATEJKO - ALBUM KRÓLÓW POLSKICH 40 tablic
POLSKA ENCYKLOPEDIA SZLACHECKA t. I-XII oryginał skóra
SKAŁKOWSKI- KSIĄŻĘ JÓZEF wyd. 1913r. illustracye OPRAWA
WAŃKOWICZ- BITWA O MONTE CASSINO t. I-III ORYGINAŁ Rzym-Mediolan 1945-1947
POLSKA LOTNICZA wyd. 1937r. OPRAWA
DĄBROWSKI- PRZEWODNIK DLA ŚLUSARZY wyd. 1876
ORKISZ- NOWY PORADNIK LEKARSKI wyd. 1833
GAZETA WARSZAWSKA nr 6-26, wyd. 1775
GAZETA WARSZAWSKA nr 34-52, wyd. 1775
DZIEŁA FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO tom IV 1826 piękny półskórek z księgozbioru Feliksa Wężyka w Mroczeniu
HUFELAND- 900 NAJLEPSZYCH ŚRODKÓW DOMOWYCH wyd. 1843
HOFMAN- HIPOLOGJA wyd. 1931r. TOM I-II. ILUTRACJE
TOŁSTOJ - WOJNA I POKÓJ (komplet w 2 wol.)
KRASZEWSKI - KUNIGAS. Powieść z podań litewskich. Z piętnastu drzeworytami M. E. Andriollego.
WODZICKI- ÓSMSET KILOMETRÓW W AFRYCE ŚRODKOWEJ. Wyprawa myśliwska
WRÓBLEWSKA - OJCZE NASZ wyd.1950 - teka 11 drzeworytów
MOCHNACKI- POWSTANIE NARODU POLSKIEGO t. 1-2
HOZAKOWSKI - ŻYWOTY ŚWIĘTYCH wyd.1908
PRAWIDŁA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DLA KAŻDEGO WIEKU I STANU wyd. 1911r. OPRAWA
KOWNACKI - KRONIKA WIEKU XII wyd. 1831
WIZERUNKI I ROZTRZĄSANIA NAUKOWE wyd. 1837
GAZETA WARSZAWSKA nr 72-95, wyd. 1775
SUROWIECKI - O UPADKU PRZEMYSŁU I MIAST W POLSZCE wyd. 1810
BOEHN- ROKOKO. 300 rycin jedno - i wielobarwnych OPRAWA WEDŁUG ORGINAŁU z 1772r.
KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW Księga pamiątkowa
POLSKA JEJ DZIEJE I KULTURA t. I-III [komplet] oryginał
POBÓG-MALINOWSKI- JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1901 W podziemiach konspiracji
WASIUTYŃSKI - KOPERNIK. TWÓRCA NOWEGO NIEBA. Z 125 ilustracjami i mapą.
DU CHESNE - PHARMACOPOEA DOGMATICORUM RESTITUTA, PRETIOSIS SELECTISQUE HERMETICORUM FLORIBUS ABUNDE wyd. 1608 polonica
BOHATEROM NARODOWYM W HOŁDZIE wyd. 1936r. OPRAWA
CHŁĘDOWSKI - HISTORYE NEAPOLITAŃSKIE.Wiek XIV-XVIII. Z 34 ilustr. OPRAWA JAHODA
ŁOZIŃSKI- ŻYCIE POLSKIE W DAWNYCH WIEKACH wyd. 1937r. ilustracje OPRAWA
ŁOZIŃSKI- ŻYCIE POLSKIE W DAWNYCH WIEKACH wyd. Lwów 1912r. ILUSTRACJE OPRAWA
KSIĘGA PAMIĄTKOWA DZIESIĘCIOLECIA POMORZA
WUJEK - BIBLIA sacra latino-polonica vulgatae editionis T.1-2 [w 2 wol.] Vratislaviae (Wrocław) 1771
LITEWSKI, DZIEWANOWSKI - DZIEJE 1-GO PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH
SOBIESZCZAŃSKI- WIADOMOŚCI HISTORYCZNE O SZTUKACH PIĘKNYCH W DAWNEJ POLSCE t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1847r.
LIWIUSZ- TYTA LIWIUSZA DZIEJE RZYMSKIE t. 1-3 [komplet w 3 wol.] Lwów 1850
SAPKOWSKI - TRYLOGIA HUSYCKA skóra
TOLKIEN - WŁADCA PIERŚCIENI wyd.1 z 1961r. OPRAWA
RZYM PAPIEŻY wyd. 1896r.
QUIRINI , LIBREWSKI - ILUSTROWANA KRONIKA LEGJONÓW POLSKICH oprawa wydawnicza
ANDERSEN- OPOWIADANIE WIATRU ilust. Edmund Dulac
KWIATKOWSKI- DZIEJE NARODU POLSKIEGO ZA PANOWANIA WŁADYSŁAWA IV wyd. 1823r.
SPAZIER - HISTORJA POWSTANIA NARODU POLSKIEGO W ROKU 1830 I 1831 t.1-2 [komplet w 2 wol.] Paryż 1833
ŁABĘCKI- PRZYPISY I INWENTARZ DO KODEXU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO CYWILNEGO wyd. 1811
ROZMAITOŚCI LITERACKIE Z ROKU 1825, 1826, 1827 t.1-5 [komplet w 5wol.]
BRODOWSKI – ŻYWOTY HETMANÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO wyd.1850 17 stalorytów
TUWIM- POLSKI SŁOWNIK PIJACKI, wyd. 1935r.
ŁOZA; BIEŃKOWSKI - ORDERY I ODZNACZENIA
ZIELIŃSKI- KIRGIZ Lipsk 1847 z 5 litografiami i drzeworytami
KENNAN- SYBERYA T.I-III [komplet] wyd. Lwów 1895r.OPRAWA Żenczykowski
GRABOWSKI - KRAKÓW I JEGO OKOLICE wyd. 1836 widok Krakowa
ORWELL - FOLWARK ZWIERZĘCY Wydanie kolekcjonerskie ilustrowane gwaszami Iwana Kulika
SIENKIEWICZ - OGNIEM I MIECZEM t.1-3 [komplet w 4 wol.] wyd.1 z 1884r.
OSSENDOWSKI - LENIN wyd.1930r.
BOCACCIO- DEKAMERON t. I-III [komplet] OPRAWA
CHMIELOWSKI- NOWE ATENY pierwsza polska encyklopedia

Aby być na bieżąco z nowościami i informacjami o aukcjach, proponujemy subskrybcję Newsletter.

 

Zapraszamy do udziału w aukcji.

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół

ANTYKWARIAT SOBIESKI 

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

Lubicie to, dajcie łapkę w górę:

https://www.facebook.com/antyksobieski/#

http://www.antyksobieski.pl/images/frontend/theme/default2/social/fb_bw.png